Om AMR

FREMTIDSRETTET | MILJØVENNLIG | LØNNSOM
Arctic Mineral Resources AS («AMR») er et gruveselskap som utvikler et moderne, bærekraftig og lønnsomt gruveprosjekt for utvinning av granat, rutilkonsentrat og uttak av byggeråstoff på seks eiendommer i Vevring på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune.
Etter etablering i 2018, har AMR inngått avtale med et ledende mineralselskap om kjøp av all granat som skal utvinnes og kjøp av byggeråstoff (vassbyggingsstein) og inngått avtaler om kjøp og lagt til rette for bruk av byggeråstoffet eklogittbasert tilslag (restmasser etter utvinning av granat og rutilkonsentrat). På denne måten sikrer AMR at alt som tas ut av Vevring-Engebøforekomsten kommer til nytte slik at AMR får en gruvedrift uten deponi eller varige sår i naturen. Produksjon planlegges iverksatt i løpet av 1-2 år etter at driftskonsesjon er innvilget.
OM MENNESKENE BAK
Vårt team består av følgende nøkkelpersoner:
Vår daglig leder er Tore Viana-Rønningen. Han har tidligere jobbet i et London-basert investeringsfond med rendyrket fokus på etablering, utvikling og salg av naturressursselskaper, deriblant gruveselskaper. Har jobbet med noen av verdens mest erfarne gruveledere og har kontakt med andre granatprodusenter gjennom eget nettverk.
Vår økonomisjef er Hege Tinnesand. Hun har mer enn 30 års erfaring fra operative posisjoner i private og børsnoterte selskaper. Hun har bekledd stillingen som CFO i flere selskaper , herunder i et børsnotert shippingselskap, en internasjonal offshorevirksomhet samt senest i et børsnotert teknologiselskap.  Hun har videre vært med å utvikle selskaper fra tidlig fase og frem til børsnotering/salg.
Vår prosjektgeolog er Ethan BarnesHan har erfaring innen mineralkartlegging og underjordisk gruvedrift fra operative virksomheter i Australia, Grønland og Skandinavia, herunder erfaring fra diamantkjerneborring og bruk av ulike analysemetoder samt rapportering av mineralforekomster iht bransjekoder og tilhørende prosesser. Ethan er utdannet geolog med fokus på bærekraft og innovativ ressursforvaltning.
Vår oppredningsekspert er Nils Egil Johannessen. Han har 50 års erfaring som leder og prosessingeniør med fokus på knusing og oppredning av industrimineraler, herunder som prosjektingeniør hos Sibelco Nordic AS og som verkssjef, flotasjons- og oppredningssjef hos Norfloat, Franzefoss og North Cape Minerals. Nils Egil har også jobbet som selvstendig prosjektkonsulent med hovedvekt på frimaling, flotasjon og magnetbehandling.
Vår bergtekniske ansvarlig er Knut Petter Netland. Han er utdannet Berging ved NTH 1992, og har tidligere jobbet som Quarry Manager i NorStone, og Mine Manager ved Titana AS og Norsk Stein AS. Han jobber nå daglig med prosjektutvikling ved Titania AS. Knut Petter har lang erfaring fra produksjon/produksjonsplanlegging for uttak av mineraler og byggeråstoff.
Vår rådgiver på gruvevirksomhet er Robert Hermansen. Han har hatt lederverv i en rekke gruve- og mineralforedlingsselskaper i Norge, blant annet lederstillinger i to jernmalmselskaper, A/S Sydvaranger og LKAB, og som daglig leder for Odda Smelteverk ved Hardangerfjorden og for Store Norske, den statseide kullgruven på Svalbard. Robert er en av de mest renommerte lederne i norsk gruveindustri.
Vår styreleder er Arnold Rørholt. Han har jobbet i Finansdepartementet og Norske Shell, vært managing partner og styreleder i advokatfirmaet Schjødt hvor han utviklet og ledet naturressursavdelingen og ble rangert som en av verdens fremste advokater innen naturressurser. Arnold har også vært daglig leder i Norconsult Telematics Ltd, et konsulentfirma fokusert på telekommunikasjon og IT med ca. 400 konsulenter i mer enn 20 land. Arnolds familie eide og drev i sin tid Ringerike Nikkelverk og Arnold bor i dag i bergmesterboligen.
I tillegg til dette, trekker vi på solid erfaring og kompetanse fra våre samarbeidspartnere og lokale innspill fra og forankring hos våre grunneiere.