Nyheter

AMR kjøper borerigg og starter boreselskap

Hvorfor kan du lese mer om her

Les pressemeldingen her

Les mer i pressemeldingen her

For å avklare rettighetsspørsmålet.
Les pressemeldingen her!

Vi utvikler forbedret mineral-kvantifisering og ressurskartlegging sammen med ledende forsknings- og utviklingsmiljøer

Vi har sikret oss finansiering og er godt skodd for veien videre

Sterk etterspørsel etter granat til tross for COVID-19

Vi tar et viktig skritt videre mot produksjonsstart i 2023

Vi venter på vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet

«Sunnfjord kommune støttar mineral-utvinning på Engebø-fjellet og full utnytting av ressursane for å unngå bruk av sjødeponi.»

Les mer om hvordan AMR inngår samarbeid for å sikre bærekraft

Vi setter så lite fotavtrykk at det nesten ikke synes, men det vil Direktoratet sette en stopper for.