Grønn gruvedrift med høy forventet avkastning

  • Solid og vel definert ressursgrunnlag som gir drift gjennom mange tiår
  • Attraktivt marked, økende etterspørsel, begrenset ny tilgang og  økende priser
  • Avtale med anerkjent industriell aktør for 100% avtak (salg) av granat allerede fra oppstart
  • Bærekraftig gruvedrift med moderat kompleksitet
  • Begrenset kapitalbehov frem til produksjonsstart med betydelig verdistigningspotensial
  • Solid prosjektøkonomi med høye driftsmarginer, begrenset volatilitet og tilbakebetaling av investering før drift på mindre enn fire år.
  • Oppside i priser, utvinningsgrad, ressurstillegg og økt produksjon
  • Outsourcing av driftsoppgaver til erfarne aktører reduserer kapitalbehov og risiko og øker gjennomføringsevne
  • Et erfarent management team med betydelig eierskap og incentiver reduserer tid og kapitalbehov i utviklingsfasen.