Granat bidrar positivt til både miljø og arbeidstakeres helse

Granat fra Arctic Mineral Resources vil gagne samfunnet fordi:
  • Granat har unike egenskaper for sandblåsing og vannjetskjæring
  • Granat erstatter bruk av helsefarlige alternativer og reduserer yrkesrelatert dødelighet
  • Granat erstatter mindre miljøvennlige produkter og forurenser ikke
  • Granat gir forbedret bærekraft og kostnadseffektivitet sammenlignet med alternativer
  • Manglende tilgang til granat holder tilbake utskifting av helsefarlige substitutter
  • Granat av høy kvalitet gir forbedret bærekraft gjennom resirkulering og gjenbruk
  • Europa har ingen egen produksjon av granat og er helt avhengig av å importere granat i store mengder

Granat brukes industrielt til sandblåsing og vannjetskjæring. Uttrykket sandblåsing stammer opprinnelig fra blåsing med kvartssand (vanlig strandsand). Denne sanden er lett tilgjengelig, rimelig og fungerer ganske bra som slipemiddel, men ved bruk i sandblåsing frigjøres det støv med krystallinske silikater. Dette støvet er hovedårsaken til silikose, en dødelig lungesykdom og verdens eldste yrkessykdom. På grunn av høye dødstall som følge av silikose, har EU og USA forbudt bruk av kvartssand til sandblåsing. Begrenset tilgang på granat, gjør det dessverre slik at kvartssand fortsatt er verdens mest anvendte blåsemiddel og da typisk brukt i fattigere deler av verden.

I EU og USA er det mest anvendte blåsemiddelet kull- og metallslagg. Det vil si avfallsprodukter fra kullkraft- og smelteverk. Som avfallsprodukter er disse rimeligere og noen er også relativt godt fungerende, men brukt til sandblåsing gir dette risiko for farlige lungesykdommer som KOLS og lungekreft. En del av disse slaggproduktene inneholder i tillegg giftige stoffer slik som arsenikk og beryllium. I motsetning til kvartssand, reduseres tilgang til disse slaggproduktene raskt fordi kullkraft og smelteverk i økende grad tar i bruk ny teknologi som eliminerer disse.

Granat utvinnes enten fra mineralsand (strender og sanddyner) eller fra fast fjell. Granat fra fast fjell har spissere kanter og har derfor bedre slipe- og skjæreegenskaper og langt bedre ytelse og lavere kostnader per kvadratmeter sammenlignet med alternativene. Granat av høy kvalitet, som fra våre eiendommer i Vevring, er et mye bedre alternativ for sandblåsing enn bruk av kvartssand og slaggprodukter, og er så og si det eneste alternativet for bruk til industriell vannjettskjæring.

Produksjon av granat økte eksponentielt fra slutten av 1990-tallet til begynnelsen av 2000-tallet fordi man fikk tilgang til nye store mineralkilder. I etterkant av dette, har mangel på nye gruver i produksjon ført til en begrenset tilgang. I tillegg til dette, har et eksportforbud fra enkelte forekomster i India ført til en betydelig reduksjon i tilbudet etter 2017.

Granat utgjør fortsatt en beskjeden andel av markedet for blåsemidler, og prisnivået domineres av de mer utbredte alternativer som for eksempel slaggprodukter. Dette har på den annen side ført til meget stabile markedspriser. Europa er sterkt avhengig av å importere store mengder granat ettersom tilgang til slaggprodukter fortsetter å avta og etterspørsel etter mer miljøvennlige produkter og løsninger er økende.

Vår Vevringforekomst inneholder betydelige mengder granat av høy kvalitet. Vi har inngått en intensjonsavtale med en ledende industriell aktør om avhendelse (salg) av all den granat vi planlegger å produsere. Slik vil Arctic Mineral Resource levere granat til Europa og tilstøtende markeder og samtidig være med å forbedre helse og redusere miljøforurensing.