Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources

Et mineral som samfunnet trenger,
en bærekraftig gruve uten avfall, kjemikalier eller permanent fotavtrykk,
utvunnet i harmoni med naturen slik lokalbefolkningen ønsker, og
klar til å gi svært attraktiv avkastning for investorer.
Er dette oppnåelig?

Et mineral som redder helse og miljø

Hvorfor trenger samfunnet granat?

En gruve uten avfall

og uten deponi i fjord og fjell

En gruve som bygda ønsker seg

...men som de ikke trodde de kunne få.

Bærekraftig investering

Begrenset kapitalbehov - robuste marginer - langsiktig drift

Gruvedrift fra en ny innfallsvinkel

til glede for flere generasjoner!